رئیس مرکز جذب وزارت علوم از اختصاص ۲۰۰۰ ظرفیت ویژه به هیات علمیهای دستگاههای اجرایی در دومین فراخوان جذب هیات علمی خبر داد و گفت: با توجه به نیازهای اعلام شده، ۲ هزار هیات علمی در دانشگاهها و موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی جذب می شوند.

محمدرضا مردانی گفت: موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی که تاکنون شناسه کاربری به منظور شرکت در فراخوان دوم نیمه متمرکز جذب هیات علمی دریافت نکرده اند باید با مرکز جذب مکاتبه کنند تا ترتیب نام نویسی آنان داده شود.
وی تاکید کرد: در غیر اینصورت هیچ دانشگاه یا موسسه ای حق جذب هیات علمی یا بورس را بدون شرکت در این فراخوان سراسری ندارد.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم، با یادآوری جذب ۷ هزار عضو هیات علمی تا پایان سال جاری، تاکید کرد که جذب این تعداد تنها برای دانشگاههای دولتی در نظر گرفته شده است.
مردانی گفت: با توجه به اینکه در دومین فراخوان جذب، دانشگاههای غیردولتی و موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی هم شرکت کرده اند، سهمیه جذب آنان در این ۷ هزار نفر گنجانده نشده است.
بر اساس سخنان وی، با توجه به نیازهای اعلام شده، ۲ هزار هیات علمی برای این گروه از دانشگاهها و موسسات در فراخوان دوم، جذب خواهد شد.
رئیس مرکز جذب هیأت علمی ادامه داد: دانشگاهها و موسسات آموزشی تازه تاسیس که دارای رشته های تحصیلی مصوب وزارت علوم هستند، باید به نسبت دانشجویان خود، جذب هیات علمی را استانداردسازی کنند.

به گزارش مهر، دانشگاهها تا ۱۵ بهمن ماه فرصت بارگذاری نیازهای جدید و اعلام نشده همچنین متقاضیان تا ۳۰ بهمن علاوه بر امکان ثبت نام، فرصت تعیین اولویتها را دارند.

به استناد مصوبه هیئت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی، ثبت نام کنندگان باید مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان به شماره حساب اعلام شده خزانه کشور واریز کنند.