افق به نقل از مهر، سیارکی به قطر ۱۱ متر جمعه شب در حدود ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران از کنار زمین عبور کرد. این سیارک که با شناسه ۲۰۱۲ Bx34 نامگذاری شده است از فاصله “تنها” ۶۰ هزار کیلومتری با سیاره ما دیدار کرد.

برای درک بهتر میزان نزدیکی این سیارک از زمین می توان گفت که فاصله ۲۰۱۲ Bx34 از ما در حدود دو برابر فاصله ای است که ماهواره های مخابراتی قرار گرفته اند. به دلیل ابعاد کوچک این سیارک رصد آن با تلسکوپهای زمینی بسیار دشوار بود.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، عبور این سیارک باوجود ابعاد کوچک آن یک واقعه بزرگ به شمار می رود، چون به ندرت یک جرم آسمانی تا این حد به سیاره ما نزدیک می شود.

در حال حاضر رکورد نزدیکترین عبور از کنار سیارک متعلق به سیارک ۲۰۰۵YU55 است که با قطر ۴۰۰ متر در شب بین ۸ و ۹ نوامبر ۲۰۱۱ از فاصله حدود ۳۲۴ هزار کیلومتری از زمین عبور کرد. این یکی از بزرگترین اجرام آسمانی است که در طول ۲۰۰ سال گذشته از کنار زمین گذشته اند.