رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تصریح کرد: درگیری نظامی با ایران در مقطع فعلی توجیه پذیر نیست و می تواند اثرات بسیار منفی اقتصادی و امنیتی برای آمریکا داشته باشد.
ژنرال مارتین دمپسی که اخیراً سفری به تل آویو داشت، درگفت وگو با مجله «نشنال جورنال» تصریح کرد: جنگ با ایران به تزلزل در منطقه می انجامد و تأثیرات منفی شدید بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت.
وی گفت: درگیری نظامی با ایران حقیقتاً برای آمریکا بی ثبات کننده خواهد بود. من فقط از دیدگاه امنیتی حرف می زنم بلکه بی ثباتی اقتصادی هم می تواند پیامد این درگیری باشد. من پیامی مشابه را به مقامات ارشد اسرائیل دادم و مذاکراتی صریح با آنها داشتم.
دمپسی همچنین گفته است: باید به فشار اقتصادی فرصت داد و اولویت اصلی ما پیشگیری است.
گفتنی است بنابر اظهارات لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا، پنتاگون نیروهای نظامی خود را به میزان یکصد هزار نفر کاهش می دهد. همچنین بودجه دفاعی آمریکا طی ۱۰ سال ، حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این تصمیمات به خاطر گسترش بحران کسری بودجه آمریکا و با فشار کنگره اتخاذ شده است.