این دلال که خود را فردی “رفیق باز” و متعلق به محله های جنوبی تهران معرفی می کند، در یکی از پرونده های در دست بررسی، اقدام به کلاهبرداری میلیونی از یکی از دوستانش کرده است. وی در این رابطه قراری می گذارد که به واسطه رفاقت با فرد مورد نظر، چندان حقوقی و ثبتی نبوده و بر مبنای حرف طرفین صورت گرفته که منجر به اتفاق اخیر می شود.
طرفین قرار می گذارند تا ۳ واحد ویلا در منطقه بابلسر را به این دلال واگذار کنند که در آن روزها، ارزشی معادل ۷۰۰ میلیون تومان را داشته که قطعا اکنون با افزایش قابل توجهی همراه شده است. در قبال این اتفاق، وی نیز مکلف می شود تا یک تغییر مالکیت را در کشوری اروپایی به سود دوست خود صورت دهد که منجر به دستیابی به اهداف مالی می شده است؛ اما این معامله فقط در حد انجام مرحله نخست باقی می ماند.
نکته جالب توجه این است که این دلال، املاک مورد نظر را به نام خود نکرده است. وی این اراضی را به نام یکی دیگر از دوستان خود که عرب و ساکن امارات متحده عربی بوده، می کند. همین هم باعث می شود تا خود را در ظاهر کنار کشیده و نامی از وی در این معامله نباشد تا دوست ایرانی نتواند در قبال آن، در محاکم قضایی اقامه دعوا کند.
مشرق -اکنون، ویلاها در اختیار این دلال قرار دارد و دست دوست ایرانی نیز که بر مبنای اعتماد رفتار کرده، به جایی بند نیست. این شخص که تا کنون برای بازیکنان و مربیان زیادی مشکل ساز شده، با هجمه فراوانی از سوی دلسوزان فوتبال مواجه شده و امید می رود در آینده نه چندان دور، با وی برخوردهای قاطعی صورت بگیرد.