عکسی که لیدر جنجالی پرسپولیس منتشر کرد

به گزارش افق نیوز تمرین عصر امروز پرسپولیس شاهد تنش ها و درگیری های بسیاری بود. درگیری هایی که حالا بنظر رو به کاهش رفته است.

در همین راستا عباس اسماعیل بیگی مسئول کانون هواداران باشگاه پرسپولیسبا انتشار عکسی از خود در کنار دو کاپیتان و مدیرعامل پرسپولیس، گفت که آن ها به کوری چشم دشمنان متحد تر از همیشه هستند.

عکسی که لیدر جنجالی پرسپولیس منتشر کرد

خبرآنلاین