نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز از توضیحات وزیر اقتصاد درباره علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از ۱۱ سال قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.