علیرضا حقیقی دروازه بان سابق پرسپولیس با شماره ۸۸ به تیم روبین کازان روسیه پیوست