در این راستا رسانه های مختلف یونان امروز خبر پیوستن شجاعی به تراکتور که ۳ فصل اخیرش را در سوپر لیگ یونان به همراه پانیونیوس و آ.اک بوده را بازتاب دادند.

منبع خبر : فارس