به گزارش افق نیوز/ اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: زهرا یزدانی (مازندران) مریم طاهرپسند (البرز) یگانه غریب گشته (یزد)
۶۰ کیلوگرم: زهرا محمودی (مرکزی) شیما عالی محمدی (سیستان و بلوچستان) رقیه محمودآبادی (خراسان رضوی)
۶۵ کیلوگرم: نوشین تقی لو (زنجان) نگار خاکزاد (یزد) لیلا سالاروند (مرکزی)
۷۰ کیلوگرم: زهرا مجدی (تهران) سحر غنی زاده (مازندران) الهام کوچک زاده (خوزستان)
۷۵ کیلوگرم: آسیه شجاعی (خراسان شمالی) مریم احمدی (فارس) سارا علیپور (تهران)
۷۵ + کیلوگرم: کژال کاوه تبار (البرز) سعیده رحیمی (مرکزی) رقیه صفری (قم)
پزشک تیم: به معرفی استان مرکزی
سرمربی: فراست مبتدی (مرکزی)
مربیان: مونا میرزایی (البرز) ملیحه فضلی (مازندران)
سرپرست: معصومه بابیی (قزوین) الهه رستگاری (مرکزی)
نماینده کمیسیون ورزشکاران: یگانه غریب گشته (یزد)