مدیر کل تحول اداری وزارت علوم ، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد.
عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی مهندس ایمان کفایی مهر را به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه منصوب کرد.

ایسنا – کفایی مهر پیش از این مدیریت اداره کل تحول اداری وفناوری اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را عهده دار بوده است.