این دختر بچه با تعداد زیادی از ستارگان هالیوودی و چهره های برتر عکس یادگاری دارد!

باید واقعا به پشتکار مادر این دختر بچه تبریک گفت!