محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان در گفت‌وگویی با اشاره به حمایت دولت از ورزشکاران گفت که ستادی برای حمایت و تقویت قهرمانان کشورمان که در مذان مدال آوری درعرصه های مختلف ورزشی خصوصا المپیک ۲۰۱۲ هستند تشکیل شده و تمام عوامل و اقدامات لازمی که بتواند آنها را تقویت کند در حال انجام است.

وی به نمونه ای از اقدامات حمایتی و پشتیبانی این ستاد از ورزشکاران اشاره کرد و افزود: از فدارسیونهایی که احتمال مدال آوری بیشتری دارند خواسته شده تا شرایط آموزشی ویژه ای را برای ورزشکارانشان فراهم کرده و اردوهای ویژه ای را برگزار کنند.

عباسی در ادامه به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: در خصوص رصد حریفان احتمالی ورزشکاران کشورمان در عرصه های بین المللی هم اقدامات ویژه ای صورت گرفته و این کار ادامه خواهد داشت.

وی در پایان اظهار کرد: قطعا یکی از راهبردهای وزارت ورزش و جوانان حمایت از ورزشکاران کشورمان است که در مذان مدال آوری در المپیک ۲۰۱۲ هستند و این پشتیبانی و حمایت به طور مستمر ادامه خواهد داشت.