با پایان ریاست ۳۰ ساله عبدالله جاسبی بر دانشگاه آزاد و قطعی شدن مدیریت فرهاد دانشجو بر این دانشگاه، پس لرزه های این تغییر تاریخی آغاز شده است.

پس از معرفی دانشجو در هیات امنای دانشگاه آزاد و سپس تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی، برخی از مدیران نزدیک به جاسبی در دانشگاه آزاد، خود را برای خداحافظی از این دانشگاه آماده کردند.

از جمله این افراد می توان به تعدادی از مدیران رسانه های نزدیک به جاسبی و دانشگاه آزاد اشاره کرد.

در این باره شنیده شده که اندکی پس از معرفی دنشجو از سوی هیات امنای دانشگاه آزاد، سردبیر یکی از رسانه های وابسته به دانشگاه آزاد با جمع آوری وسایل خود از این رسانه برای همیشه با کارکنان آن خداحافظی کرد.

پیش بینی می شود که تغییرات در دانشگاه آزاد در هفته های آینده ابعاد گسترده تری یابد.

به گزارش جهان،گفتنی است شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه شنبه ۲۷ دی ماه خود بر گزینه پیشنهادی هیئت امنای دانشگاه آزاد مهر تایید زد و فرهاد دانشجو را با اکثریت آرا به عنوان رئیس جدید این دانشگاه انتخاب کرد. در این جلسه که برای بررسی ریاست فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد برگزار شده بود، وی با رأی اکثریت اعضا مورد تایید قرار گرفت و جایگزین عبدالله جاسبی، مدیر ۳۰ ساله و جنجال برانگیز این دانشگاه شد.