تازه ترین اظهارات هاشمی رفسنجانی با استقبال محافل ضدانقلاب مواجه شد.
وی در دیدار با جمعی از افراد که استادان و محققان حوزه علمیه قم و اساتید دانشگاه های قم خوانده شده اند، بی آنکه مصداق روشنی برای سخن خود ذکر کند گفت: « در مبانی دینی لزوم نظارت و کنترل قدرت روشن است و شک و شبهه ای درباره آن وجود ندارد اما عده ای انحصارطلبانه نظارت و کنترل قانونی بر خود را برنمی تابند».
وی همچنین خواستار پاسخگویی به «شبهات جدی» شد که در این زمینه وجود دارد!
این اظهارات هاشمی با استقبال جدی محافل ضدانقلاب بویژه سایت جرس ارگان رسانه ای حلقه لندن مواجه شد. این سایت خبر اظهارات هاشمی را به مدت ۲ روز در بخش اخبار برگزیده خود قرار داد.
جالب است که ظاهرا حلقه لندن که عملا بازوی عملیاتی MI6 محسوب می شود اخیرا حساب ویژه ای برای اظهارات آقای هاشمی باز کرده و فی المثل دو روز پیش از قول «منابع نزدیک به هاشمی» گزارش داده است که وی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد از امضای حکم فرهاد دانشجو رئیس قانونی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری خواهد کرد.