ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت تدابیری که به منظور مقابله با بحران اقتصادی جهانی اتخاذ شده است سه هزار میلیارد روبل معادل هفتاد و چهار میلیارد یورو برای مقامات روسی هزینه در بر داشته است. پوتین این مطلب را دیشب در برنامه ای موسوم به «بحران دو هزار و هشت» مطرح کرد که از شبکه یک تلویزیون روسیه پخش می شد. نخست وزیر روسیه گفت :«ما در مجموع مجبور شدیم سه هزار میلیارد روبل برای تامین هزینه تدابیر مقابله با بحران اقتصادی هزینه کنیم.

» پوتین افزود بحران اقتصادی تغییرات ساختاری در اقتصاد روسیه ایجاد کرد. وی گفت : «در طول مدت بحران شماری از شرکتها با اتخاذ برخی ابتکارها و فناوریهای جدید امکان صرفه جویی در مصرف انرژی و تعدیل شمار کارکنانشان را فراهم کردند.» به گزارش خبرگزاری ریانووستی از مسکو ، پوتین در این برنامه همچنین خاطرنشان کرد اقتصاد روسیه دو سوم خسارتهایی را که در طول مدت بحران اقتصادی جهانی بوجود آمد جبران کرده است. وی افزود :«ما موفق شدیم اقتصاد خودمان را به دو سوم سطح آن در دوران قبل از بحران اقتصادی برسانیم.بهای روبل تثبیت شده و ذخایر ارزی افزایش یافته است.» نخست وزیر روسیه ماه مه گذشته ابراز امیدواری کرده بود اقتصاد ملی کشورش اواخر سال دو هزار و یازده و اوایل دو هزار و دوازده به سطح قبل از بحران اقتصادی برسد. وی افزود باید نرخ رشد اقتصادی روسیه را افزایش دهیم و افقهای تازه ای پیش روی خود باز کنیم. پوتین گفت :«اما برای دستیابی به این هدف ما باید اقتصاد کشور را بر مبنای جدیدی پایه گذاری کنیم و در عین حال اقتصادی مبتنی بر نوآوری را ارتقاء‌ بدهیم.»