فساد اخلاقی کشیشان، فاجعه ای که کلیسا را رها نمی کند…/سند
فساد اخلاقی گسترده کشیشان ،کلیسای کاتولیک بلژیک را با بحران حیثیتی مواجه کرده است.دریافت غرامت ،مجازاتی است که این کلیسا، خارج از قوانین دولتی برای کشیشان خطاکار در نظر گرفته است.

به گزارش سرویس دینی جام نیوز،یاهو به نقل از کلیسای کاتولیک بلژیک اعلام کرد آن دسته از کشیشان و رهبران کلیسا که از کودکان سوءاستفاده جنسی کرده اند، باید خساراتی را که به این قربانیان وارد نموده اند جبران کرده و به آنها مبلغی به عنوان غرامت بپردازند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که قانون اساسی بلژیک چنین محدودیت هایی را برای این کشیشان به وجود نیاورده و آنها را مجبور به پرداخت غرامت نکرده است.
این کلیسا در یک پاسخ کلی به این سوال که چگونه باید با رسوایی های اخلاقی برخورد نمود گفت: «در ابتدا قربانیان باید مواردی را که از آنها سوءاستفاده جنسی شده است به اطلاع نهاد های مدنی و مراجع قانونی برسانند.»
اما در ادامه این کلیسا اعلام نمود که خود کلیسا تمایل دارد در این زمینه اعمال نفوذ کند. در واقع در نظر دارد مجازات هایی را برای کشیشانی که مرتکب سوءاستفاده جنسی شده اند در نظر گیرد. این مجازات ها جهت عذر خواهی از قربانیان سوءاستفاده هایی است که کشیشان به بار آورده اند.
البته این مجازاتها محدود به غرامت هایی است که کشیشان مجبورند به صورت مالی بپردازند.
لازم به ذکر است که در دو سال گذشته، بیش از پانصد نفر گزارش هایی را مبنی بر مزاحمت های اخلاقی و جنسی کشیشان ، به کلیسای کاتولیک بلژیک ارائه داده اند.
اسقف (گای هارپیگنی) در مصاحبه با اسشیت پرس گفت:« اگر کشیشی که مرتکب سوءاستفاده جنسی شده، هنوز زنده است باید غرامت عمل زشت خود را بپردازد.» وی در ادامه افزود:« ممکن است این مجرمان بگویند که مقامات رسمی به آنها گفتند از این عمل آنها میگذرند اما ما باید غرامت عمل زشت خود را بپردازیم. این افراد گنهکار خود را به دست شیطان سپردند و در برابر عمل نادرست خود مسئول میباشند پس باید آن را جبران کنند.»
او همچنین افزود: «اگر کشیشی پیدا شود که توانایی مالی لازم برای پرداخت غرامت عمل خود را نداشته باشد، کلیسا موظف است این غرامت را بپردازد.» (البته کلیسا هنوز مشخص نکرده که چه میزان از ذخایر مالی خود را برای انجام این کار در نظر گرفته است)
سال های طولانی است که سازمان رسیدگی به امور قربانیان سوء استفاده های جنسی نسبت به این مساله شکایت کرده است.این سازمان مدعی است که کلیساها در معرفی و تسلیم کردن کشیشان فاسد غفلت میکنند و از آنها محافظت می نمایند و به جای مجازات کردنشان، آنان را از منطقه ای به منطقه ای دیگر جا به جا میکنند .