محمد رضا رحیمی که روز سه شنبه درحاشیه مراسم یادبود شهید ‘مصطفی احمدی روشن’ و ‘رضا قشقایی’ سخن می گفت افزود : مستکبران و صهیونیست ها می خواهند با ترور دانشمندان ایرانی ، پیشرفت های علمی ما را متوقف کنند اما غافل از این هستند که پیشرفت های ایران متوقف شدنی نیست.

معاون اول رییس جمهوری افزود: قدرت های استکباری و صهیونیست ها پس از جنگ تحمیلی با تحریم های پی در پی نتوانستند مانع از رشد و توسعه ایران در بخش علمی شوند.

وی افزود: بر این اساس آنان اعلام کرده اند که به سمت اقدامات ترویستی روی خواهند آورد.

رحیمی با بیان اینکه تقویت حفاظت از دانشمندان هسته ای ایران توسط رییس جمهوری مورد تاکید قرار گرفته است گفت: هم اینک اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده و براساس همین تاکیدات همه افرادی که در بحث هسته ای فعال هستند تحت مراقبت های ویژه قرار می گیرند.