شاهزاده خالد هشدار داد: ناموس ما خط قرمز است۱ و اگر برادرش قادر به تحمل این اقدام است ما هرگز چنین امری را برنمی تابیم.

مشرق:  خالد بن طلال شاهزاده سعودی از برادرش ولید بن طلال به علت حضور بی حجاب همسرش جلوی رسانه ها به شدت انتقاد کرد.

شاهزاده خالد بن طلال خطاب به برادرش ولید بن طلال با تاکید بر اینکه “ناموس ما خط قرمز است”، هشدار داد: پاسخ ما (به این اقدام) کوبنده و محکم خواهد بود.
پایگاه اطلاع رسانی لجینات به نقل از شاهزاده خالد برادر بزرگتر ولید بن طلال نوشت: اقدام ولید مبنی بر اجازه دادن به همسرش برای حضور در رسانه ها عمدی و بدون توجه به جریحه دار شدن احساسات خاندان سلطنتی است.

شاهزاده خالد هشدار داد: ناموس ما خط قرمز است۱ و اگر برادرش قادر به تحمل این اقدام است ما هرگز چنین امری را برنمی تابیم.

لازم به ذکر است مجله فوربس، با چاپ فهرست ثروتمندان جهان نام ولید بن طلال شاهزاده عربستانی را با داشتن ثروتی حدود ۱۹٫۶ میلیارد دلار در رتبه بیست و ششمین فرد ثروتمند جهان و ثروتمندترین فرد خاورمیانه قرار داده است.

فوربس افزود: ارزش سهام میلیاردر عربستانی در بزرگترین شرکت تلفن همراه آمریکا به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.