معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران گفت: ترور دانشمندان کشورمان در هر مقطعی نشان می‌دهد که همواره این افراد مورد توجه دشمنان و استکبار جهانی بوده‌اند.

صفرعلی براتلو اظهار کرد: ترور شهید احمدی‌روشن نشان می‌دهد که در هر مقطعی هر قشری که در جامعه تاثیرگذار بوده، مورد توجه دشمنان و استکبار جهانی بوده است.

وی ادامه داد: ما در اوایل انقلاب می‌بینیم که دشمنان علمای ما، امام جمعه و بزرگان ما را ترور می‌کنند؛ در این مقطع هم دشمنان می‌خواهند افرادی را که در انرژی هسته‌یی و پیشرفت‌های علمی اثرگذار هستند، از ما بگیرند.

ایسنا -معاون سیاسی امنیتی استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان غافل از این موضوع هستند که رشد و پیشرفت جوانان ما در کشور، بزرگ بوده و همواره با موفقیت بسیار بزرگ در کشور پیش رفته‌اند.