به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، “جان آزومی” وزیردارایی ژاپن در دیدار با “تیموتی گایتنر” وزیر خزانه داری آمریکا اظهار داشت: توکیو در نظر دارد واردات نفت از ایران را بر مبنای برنامه تحریمهای آمریکا علیه ایران به اجرا بگذارد.

از سوی دیگر، “تیموتی گایتنر” در کنفرانس خبری مشترک با آزومی اظهار داشت: ژاپن یکی از همپیمانان اصلی واشنگتن است و دو کشور در موضوع ایران همکاری نزدیک با هم دارند.

ژاپن ۱۰ درصد از نیاز نفتی خود را از طریق واردات نفت از ایران تامین می کند. به گزارش خبرگزاری آلمان با توجه به فعالیت تنها ۶ نیروگاه هسته ای از کل ۵۴ نیروگاه هسته ای ژاپن، این کشور به واردات نفتی احتیاج مبرمی دارد.

مقامات ژاپن پس از بحران ایجاد شده در نیروگاه هسته ای فوکوشیما دایچی فعالیت بسیاری از نیروگاههایشان را به حالت تعلیق درآوردند.