درحالی که انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان در ایالت نیوهمپشایر برگزار می شود، شماری از فعالان جنبش موسوم به اشغال در یکی از پارکهای شهر منچستر راهپیمایی کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز،این فعالان از مناطق مختلف به این پارک امده اند تا علیه نامزدهای جمهوریخواه و سیاستهایی که منجر به بی عدالتی در امریکا می شود، اعتراض کنند.

یکی از این معترضان می گوید:« انها مشتی مرد سفیدپوست و ثروتمندی هستند که قدرت را در دست دارند و هیچ چیز را در مورد نود و نه درصد مردم نمی دانند.» نود و نه درصد همان طبقه متوسط یا محروم امریکا است که بیشترجمعیت این کشور را تشکیل داده است که خلاف جهت ثروتمندانی نظیر میت رامنی میلیاردر و نامزد بر تر حزب جمهوریخواه پیش می روند. فعالان جنبش تسخیر از دموکراتها نیز رضایت ندارند.

یکی از این معترضان گفت:«اوباما و دموکراتها باعث ادامه سقوط معیارهای زندگی کارکنان وکاهش قدرت خرید بی سابقه مردم شده اند.

انها همچنان مقادیر پول به کسانی هدیه می کنند که باعث وقوع این بحران شده اند حال انکه این سرمایه داران درحال حاضر بیش از حد ثروت اندوخته اند.

» اعضای جنبش اشغال با حضور مستمر خود در مبارزات انتخاباتی موفق شده اند نگاه بسیاری از مردم و رسانه ها را به خود جلب کنند.

این بسیج نشان می دهد که جنبش تسخیر وال استریت همچنان ادامه دارد.