حسنعلی نوری گفت: با بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس نهم در هیات های اجرایی سراسر کشور یکی دیگر از فرایند های بیست و پنج گانه انتخابات پایان یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حسنعلی نوری جانشین رییس ستاد انتخابات کشور  با اشاره به اتمام بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس نهم در ۱۹دی ماه تصریح کرد: نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیات های اجرایی؛ امروز ۲۰ دی ماه به هیات های نظارت اعلام می شود.
وی با بیان اینکه نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هیات های اجرایی، امروز بیستم دی ماه به آدرس پستی داوطلبان ارسال می شود،اظهار داشت: داوطلبان رد صلاحیت شده به مدت چهار روز یعنی تا ۲۴ دی ماه فرصت دارند با مراجعه به حوزه های انتخابیه و دیگر مراجع قانونی اعتراض خود را نسبت به نتایج بررسی ها اعلام کنند.
پایگاه خبری افق – نوری در پایان با اشاره به آغاز مرحله دوم بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی از اول بهمن ماه گفت: در این مرحله هیات های نظارت بر انتخابات صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس نهم را رسیدگی می کنند.