‘سعید حسامی’ روز یکشنبه در افتتاحیه شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام افزود:کشورهای مختلف در قالب همکاری های گوناگون برای توسعه علمی و فناوری خود می کوشند و هرگونه غفلت و بی توجهی به تولید و اشاعه دانش و پژوهش در کشورهای اسلامی، خسارت های جبران ناپذیری در پی خواهد داشت.

وی اقدامات کمیته دایم همکاری های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی -کامستک- را در توسعه همکاری های علمی کشورهای عضو مثبت و ارزشمند توصیف کرد و انتخاب دانشگاه پیام نور به عنوان مقر شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام از سوی کامستک را نشانگر اعتماد این نهاد علمی به توانمندی های دانشگاهی ایران دانست.

حسامی به سابقه فعالیت دانشگاه پیام نور از سال ۱۹۸۸ اشاره کرد و یادآور شد: پیام نور اکنون نزدیک به ۵۰۰ واحد و مرکز در سراسر ایران دارد که بیش از یک میلیون دانشجو در آن مشغول به تحصیل هستند.

وی با بیان اینکه آموزش های دانشگاه پیام نور براساس فناوری های جدید و پیشرفته الکترونیکی و مجازی ارایه می شود،گفت: گسترده ترین شبکه آموزش الکترونیک دانشگاهی جهان اسلام در دانشگاه پیام نور ایجاد شده است.

ایرنا – شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام با حضور پروفسور عطا الرحمان، هماهنگ کننده کل کامستک و تعدادی از سفیران کشورهای اسلامی و مسوولان آموزش عالی کشور در دانشگاه پیام نور راه اندازی شد.