روزنامه رسالت در سرمقاله خود با عنوان « تلاش فتنه گران برای کاهش مشارکت» نوشت:

*سران فتنه در صدد هستند تا ضمن احیای پتانسیل‌های اعتراضی بار دیگر شبکه اجتماعی خودشان را احیا کنند. از این رو آنها در حال انجام تست هایی نیز در فضای اجتماعی هستند. یک سایت ضد انقلاب در این زمینه مدعی شد: برنامه ریزان جنبش زمستان ۹۰ را به دو بازه زمانی تقسیم کرده اند. بازه اول از ۱۹ دی تا ۱۲ اسفند و بازه دوم از ۱۳اسفند به بعد. در بازه نخست گزینه تجمعات خیابانی و دوشنبه های اعتراض از گزینه های تحت مطالعه است، سه گزینه ۱۹ دی، ۲۵ بهمن و ۱۲ اسفند به عنوان بهترین زمان تجمع مسالمت آمیز خیابانی روی میز است. در کنار تجمعات خیابانی گزینه جدی دیگر استقبال از اختلافات بسیار عمیق دو جناح اصولگراست که یکی شورای نگهبان را در اختیار دارد و دیگری فرمانداری ها و استانداری ها را و قرائن نشان می دهد که احتمال تظاهرات خیابانی در بازه دوم از بازه اول اگر قوی تر نباشد کمتر نیست.
*در واقع دشمن در این دور از انتخابات علاوه بر پتانسیل های فتنه گران بر ظرفیت های موجود در جریان انحرافی نیز تکیه کرده است.