قبل از اتمام ثبت نام کاندیداهای مجلس نهم، در جلسه جامعه روحانیت برای کاندیداهای احتمالی رای گیری به عمل آمد که حجج اسلام تقوی، مصباحی مقدم و ابوترابی هرکدام ۱۷ رای، کازرونی ۱۵ ،محمدی عراقی ۱۱، ناصحی ۱۰،جمشیدی۸،حاج علی اکبری۸،نواب ۷،علوی ۷،اراکی۷،سالک ۷ و اکرمی ۵ رای آوردند.احتمالا ۴ سهمیه به جامعه روحانیت در لیست جبهه متحد اصولگرایان تعلق خواهد گرفت/رسالت