بخش کردی سایت اینترنتی «کلمه» متعلق به جریان فتنه که از خارج کشور- لندن- بارگزاری می شود از چندی پیش با کمک هیوا سلیمی «از عناصر گروهک کومله، جناح مهتدی» فعال شده است.
هیوا سلیمی از عناصر قدیمی گروهک کومله و مقیم سلیمانیه عراق است که در بخش انتشارات و تلویزیون آسوی روژهلات(متعلق به کومله جناح مهتدی) مشغول به فعالیت است و در زمینه ترجمه مقالات و مطالب به زبان کردی با آن سایت همکاری دارد.
افتتاح این بخش نشان دهنده عمق پیوند امثال میرحسین موسوی با گروهک های تروریستی است.
گفتنی است نسخه روزانه این سایت هم توسط فردی به نام حمزه غالبی ساکن پاریس که ارتباطات نزدیکی با منافقین دارد اداره می شود.
عبدالله مهتدی، رهبر گروهک تروریستی کومله که به طور متناوب در آلمان و سلیمانیه عراق به سر می برد، سال گذشته در مصاحبه ای گفته بود ژنرال های آمریکایی از اردوگاه کومله در کردستان عراق بازدید کرده و از گروه ما در مقابله با ایران حمایت مالی می کنند. وی درباره همکاری با سایت اینترنتی موسوی- کلمه- گفته است این همکاری از مدت ها قبل وجود داشته و گشایش بخش کردی سایت کلمه در ادامه همکاری های قبلی و برنامه ای تعریف شده برای انتخابات مجلس نهم در ایران است.