ران پال نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری امریکا با اذعان به اینکه هیچ مدرکی دال بر تلاش ایران برای ساخت بمب هسته ای وجود ندارد گفت:حتی سازمان سیا نیز این را تایید کرده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از تلویزیون پرس تی وی ، ران پال در یکی از نشست های انتخاباتی اش افزود:« مواضع ضد امریکایی ایران از مداخلات واشنگتن در امور داخلی این کشور سرچشمه می گیرد.»
پال همچنین به کودتای سال هزار و نهصد و پنجاه و سه و سرنگونی دولت مصدق به دست سیا اشاره کرد و گفت: «امریکا دولت مصدق را با  یک دیکتاتور ظالم جایگزین کرد تا منافع خود را مانند دسترسی به نفت ایران تضمین کند.»
وی افزود:دیدگاه امریکا در قبال ایران همیشه مخدوش بوده است و امریکایی ها فقط خود را دیده اند و به دیدگاه و نظرات ایرانی ها  توجه نکرده اند.