نخستین مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در دوره پس از انقلاب اسلامی،امروز درگذشت.

به گزارش خبرآنلاین عباس وکیل که در سال ۱۳۵۸ برای مدتی در این باشگاه مسئولیت داشت، از صاحبنظران اقتصادی و از مسئولان بنیاد مستضعفان بود.

مرحوم وکیل که در سالهای اخیر با نشریه حزب موتلفه اسلامی همکاری داشت، تحلیلهای متعددی در زمینه های اقتصادی ارائه کرده است.

مرحوم عباس وکیل به حسن خلق، مردم داری، تواضع و تیزبینی معروف بود.