به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس اساسنامه انجمن بین المللی آب، این انجمن با هدف پیشبرد آموزش علوم و شیوه‌های مدیریت آب به مردم، پیشرفت آموزش، مطالعه و تحقیق در زمینه مدیریت آب و درجهت منافع عام و انتشار نتایج مفید این تحقیقات، تشکیل شده است.

بر اساس ماده واحده این قانون، به دولت اجازه داده می‌شود در ‘انجمن بین‌المللی آب’ عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت اقدام کند.

بر این اساس، تعیین و تغییر دستگاه اجرای طرف عضویت برعهده دولت است.

این قانون به عنوان لایحه و به پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری در هیات وزیران تصویب شده است.

انجمن بین‌المللی آب یک انجمن علمی است که بیش از ۱۳۰ کشور جهان در آن عضو هستند.