به دنبال انتشار خبری مبنی بر توهین لفظی نامزد سوسیالیست ریاست جمهوری فرانسه به سازکوزی، تنش در متن طبقه سیاسی این کشور اوج گرفت. شبکه فرانس ۲۴ گزارش داد: روزنامه لوپاریزین فاش کرد فرانسوا اولاند، نامزد حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ فرانسه، در دیداری خصوصی با برخی خبرنگاران رییس جمهور فرانسه را با لحنی توهین آمیز «آدم عوضی» خطاب کرده است.

شخصیت های جناح راست فرانسه نزدیک به سارکوزی در واکنش به این خبر، خواستار عذرخواهی رسمی اولاند شدند، اما نامزد سوسیالیست این جریان را یک مناقشه لفظی برنامه ریزی شده خوانده است.

فرانس ۲۴ گزارش داد: لوپاریزین نوشت فرانسوا اولاند، نیکلا سارکوزی را یک « رییس جمهور شکست خورده» و « عوضی»خوانده است.

در پی انتشار این خبر وزیر آموزش فرانسه، نادین مورانو، خواستار عذرخواهی رسمی اولاند شد و دیگر شخصیت های سیاسی نزدیک به رییس جمهور فرانسه نیز اولاند را مورد انتقاد قرار دادند.

اولاند با اعتراض به آنچه دستکاری در اظهارت خصوصی اش با خبرنگاران نامیده است، خود را از هر گونه اظهارات بی ادبانه مبرا دانست.

به نظر می رسد در فاصله چهار ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نبرد انتخاباتی میان دو طرف کاملا بی رحمانه شده است.