مقامات افغان روز چهارشنبه از کشف یک یک گور جمعی با دست کم ده جمجمه انسان در شمال افغانستان خبر دادند. به گزارش رویترز از ده دادی، این گور جمعی سه شنبه در شمال استان بلخ در منطقه ده دادی در نزدیکی محلی کشف شد در زمان جنگ داخلی افغانستان در دهه ۱۹۹۰ صحنه یکی از درگیری های بزرگ بود. محمد ناهیم یکی از سخنگویان ارتش افغانستان در شمال این کشور گفت :«ما ده تا پانزده اسکلت از این گور جمعی به دست آوردیم و بعد از حفاری دست کشیدیم.» این سخنگو افزود ارتش از گروههای پزشکی قانونی و حقوق بشر خواسته است درباره این گور تحقیق کنند.

دست اسکلت های این گور جمعی با طناب از پشت بسته شده بود. گفته می شود کارگران عمرانی در این محل سرگرم حفاری زمین برای احداث یک پارکینگ برای یک مجتمع نظامی بودند که اجساد را کشف کردند. ارتش افغانستان روز چهارشنبه عملیات ساخت و ساز را در این محل در پی درخواست کمیسیون مستقل حقوق بشر متوقف کرد.

این کمیسیون درباره تاریخ کشته شدن افراد این گور جمعی تحقیق خواهد کرد.