ناسا امروز چهارشنبه ماموریت خود را با هدف تهیه نقشه دقیقی از میدانهای گرانشی و سطح ماه آغاز می کند. با رسیدن دو کاوشگر موسوم به گریل ۱ و ۲ به ماه پس از گذشت سه ماه و نیم از زمان پرتاب آنها، ناسا امروز چهارشنبه ماموریت خود را برای نقشه برداری از ماه آغاز می کند. مقامات ناسا بر این باورند که با اتمام این عملیات که با هدف نقشه برداری دقیق از سطح زمین و لایه های ماه صورت می گیرد، می توان به سوالات در خصوص هسته ماه و چگونگی تشکیل آن، پاسخ داد. این دو کاوشگر در ارتفاع سی و چهار مایلی سطح ماه حرکت خواهند کرد و با بررسی نیروی جاذبه ماه، به بررسی لایه های زیرین سطح خواهند پرداخت. دو کاوشگر جمع آوری اطلاعات را تا ماه مارس آغاز نخواهند کرد؛ انتظار می رود این ماموریت هشتاد و دو روز طول بکشد. به گزارش پایگاه اینترنتی یاهو از لس آنجلس، ماموریت تهیه نقشه از ماه موسوم به گریل مهم ترین عملیات ناسا پس از آپولو یازده – سفر فضانوردان به ماه – محسوب می شود.