یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر مربوط به مرحله یازدهم به حساب سرپرستان خانوار واریز و از صبح امروز چهارشنبه ۱۴ دی ماه قابل برداشت شد.

افق نیوز:از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار برای ۷۳ میلیون ایرانی وارزی شده است. در این مرحله هم دولت بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه به حساب‌ سرپرستان خانوار واریز کرده است.

از ابتدای امسال یارانه های نقدی از روز دهم تا چهاردهم پرداخت شده است، پرداخت یارانه نقدی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از دی ماه سال گذشته آغاز شد و تاکنون در ۱۱ مرحله یارانه نقدی به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

لازم به ذکر است با قابل برداشت شدن یارانه های نقدی از صبح امروز  صف هایی برای برداشت یارانه ها در مقابل دستگاه های خودپرداز بانکی تشکیل شده است.

گفتنی است؛ بر اساس اعلام دولت مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد که بر اساس آن قرار است ۱۰ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند.