سید جواد زمانی در گفت و گو با خبرنگار همراهان نیوز افزود : باید ببینیم ساز و کار این سایت چیست وچه کسانی به آن مجوز داده ا ند.

وی بیان داشت : این سایت با فرهنگ جامعه ما همخوانی ندارد ومسئله ازدواج در قانون اسلام و مملکت ما بر اساس خانواده است زیرا با بنگاه همسریابی نمی شود ازدواج کرد.

زمانی افزود اگرازدواج جوانان درجامعه مدیریت نشود آسیب های اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت.