معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور از افزایش عیدی ۱۰ درصدی کارمندان برای امسال خبر داد.

لطف الله فروزنده از افزایش ۱۰ درصدی عیدی کارمندان خبر داد.

فروزنده همچنین اعلام کرد: دولت طرحی در دست بررسی دارد که بر اساس آن کارمندان قراردادی و یا پیمانی به تدریج استخدام شوند.

معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای افزایش امنیت شغلی کارکنان خاطرنشان کرد: کارهایی را در دست اقدام داریم و به تناسب اینکه مشاغل به تصویب هیئت وزیران برسند، اعلام می‌کنیم که در مشاغل حاکمیتی کارکنان پیمانی به رسمی و کارکنان قراردادی واجد شرایط به پیمانی ارتقای شغل یابند.

وی قبولی در آزمون اختصاصی، داشتن سه سال سابقه کار و عملکرد مثبت را از شرایط کارکنان دولت برای ارتقای شغل برشمرد.