پنجشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۹ / ۲۲:۴۷:۴۵
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۰ - ۱۷:۳۲

۱۰ میلیون درآمد و ۱۱ میلیون هزینه خانوار شهری در سال ۸۹

متوسط کل هزینه‌ خالص سالانه یک خانوار شهری ۱۱۳ میلیون و ۶۷۸ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۴.۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ۱۳۸۹ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد که ۹۱ درصد از خانوار‌ها‌ی آمارگیری شده شهری از گاز لوله‌کشی، ۸۸ درصد از تلفن همراه و ۳۷ درصد از اتومبیل شخصی استفاده‌ کرده‌اند. این ارقام برای سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۹۰، ۸۶ و ۳۶ درصد بوده است. هم‌چنین نحوه‌ تصرف محل سکونت ۲۳.۵ درصد از خانوار‌های شهری، اجاری و رهنی است که در سال ۱۳۸۸ این رقم ۲۴.۴ درصد بوده است.

متوسط کل هزینه‌ خالص سالانه یک خانوار شهری ۱۱۳ میلیون و ۶۷۸ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ۱۴.۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از کل هزینه‌ سالانه خانوار شهری ۲۶ میلیون و ۱۵۷ هزار ریال با سهم ۲۳ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۸۷ میلیون ۵۲۰ هزار ریال با سهم ۷۷ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است . در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۶ درصد مربوط به هزینه گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴۲ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار‌شده سالانه یک خانوار شهری ۱۰۶ میلیون و ۱۵۶ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۳.۴۱ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوار‌های شهری نشان می‌دهد که ۳۳ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۱۸ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۴۹ درصد از محل درآمد‌های متفرقه خانوار تامین شده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز آمار ایران ۴۰ درصد از خانوارهای آمارگیری شده روستایی از گاز لوله‌کشی، ۷۳ درصد از تلفن همراه و ۱۸ درصد از اتومبیل شخصی استفاده کرده‌اند. این ارقام برای سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۳۵، ۶۵ و ۱۵ درصد بوده است. هم‌چنین نحوه‌ تصرف محل سکونت ۵.۳ درصد از خانوارهای روستایی، اجاری و رهنی است که در سال ۱۳۸۸ این رقم ۵.۶ درصد بوده است.

متوسط کل هزینه‌ خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ۶۸۴۷۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ۱۵.۵۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل هزینه‌ سالانه‌ خانوار روستایی ۲۶۱۳۷ هزار ریال با سهم ۳۸ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۲۳۴۰ هزار ریال با سهم ۶۲ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ۲۵ درصد مربوط به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ۲۶ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار‌شده سالانه یک خانوار روستایی ۵۹۳۳۷ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ۱۳.۱۶ درصد افزایش داشته است. از این مقدار ۳۳ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ۳۴ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ۳۳ درصد از محل درآمد‌های متفرقه‌ی خانوار تامین شده است.

برچسب های :

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید