روابط عمومی معاونت مالی و اداری شهرداری  با بیان این که باشگاه پیروزی در اقدامی یک جانبه و بدون هیچ اطلاعی نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام کرده است گفت: بدینوسیله اعلام می دارد هیچگونه توافقی با شهرداری و بانک شهر نداشته و شرکت های شهرداری و بانک شهر در حال پیگیری شکایت خود از مراجع قانونی هستند.

بر این اساس ، فقط در تماسی که قائم مقام باشگاه داشتند گفتند که باشگاه در فسخ یک جانبه کاملا اشتباه کرده و به دلیل مسائل مالی باشگاه این اشتباه را انجام داده است که بر اساس اعلام آنان طی نامه ای مراتب مطرح می شود تا به مراجع ذی صلاح منعکس شود.

شرکت های تابعه شهرداری تهران و بانک شهر طی نامه ای به مراجع ذی صلاح از جمله سازمان لیگ و فدراسیون و کمیسیون حل اختلاف فوتبال، موضوع مطرح شده از باشگاه پیروزی اطلاع داده شده است .

این گزارش می افزاید : شرح موضوع را به اطلاع فیفا رسانده است و منتظر پاسخ آنها هستیم.

بانک شهر و شهرداری تهران هیچگونه تصمیمی در خصوص بخشش بیت المال به باشگاه پیروزی ندارد و با همه آنچه در توان دارد موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کرده و می کند و خواستار احقاق حقوق حقه و خسارت وارده هستند .

این در حالی است که شهردار تهران چندی پیش در خصوص شکایت از باشگاه پرسپولیس در خصوص لغو یک جانبه قرارداد گفت: این موضوع به شهرداری تهران ربطی ندارد و مربوط به بانک شهر است.