سخنگوی شورای نگهبان از تایید تفسیر مجلس شورای اسلامی درباره ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهرعباسعلی کدخدایی صبح روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران نظر شورای نگهبان درباره تعدادی از مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

بر اساس این گزارش سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی انرژی، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای برق کشورهای مستقل مشترک المنافع، طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده ۳۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱، لایحه امور گمرکی، لایحه اصلاح قانون معادن، طرح اصلاح  موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳، طرح دو فوریتی کاهش روابط با انگلیس ، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بین المللی آب ، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی گاز، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا،  لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی ، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی ،  لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بین المللی تایید صلاحیت،  لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی ، لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و طرح دو فوریتی استفساریه ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داد.

وی درباره لایحه مجازات اسلامی که به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی  به تصویب رسیده است از ۱۰ ایراد شورای نگهبان به این مصوبه خبر داد.

به گفته کدخدایی طرح اصلاح موادی از قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز از نظر شورای نگهبان در ۱۷ مورد دارای اشکال است و مغایرت با قانون از جمله ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد این طرح است.

پیش از این سخنگوی شورای نگهبان از مهمترین ایرادات این طرح گزارشی داده بود.

وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستانهای علوم آسیا، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی بو.آ.او، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره برداران هسته ای ، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادر کننده گاز ، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه ۸ کشور در حال توسعه، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقه ای دریای پاک و همچنین لایحه تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از نظر شورای نگهبان دارای ایراداتی است که مجددا به مجلس بازگشت داده شد.