یک مرد تایوانی- آمریکایی که ادعا می کرد پس از پیوند رحم از طریق لقاح مصنوعی توانسته باردار شود، بعد از ۱۴ سال به جرم منحرف ساختن دانشمندان و دروغگویی  به دادگاه احضار شد.

به گزارش پارس ناز به نقل از شبکه های تلویزیونی چین، مردی با نام لی مینگوی تایوانی – آمریکایی که ادعا می کرد با پیوند رحم و لقاح مصنوعی باردار شده است، دروغگوست و برای ارائه توضیح باید به دادگاه سین سیناتی مراجعه کند.

همچنین این شبکه تلویزیونی چین افزود: لی مینگوی با ایجاد یک وب سایت در سال ۱۹۹۵ میلادی وضعیت فیزیکی خود را برای هوادارانش تشریح می کرد و نکته جالب اینکه وی فراموش کرده بود خبر زایمانش را نیز منتشر کند.