به گزارش فراسو نیوز به نقل از شبکه خبری یورو نیوز، جیگمی خسار نامگیال وانگچوک، پادشاه سی و یک ساله بوتان است که از سه سال پیش به جای پدر بر تخت سلطنت این کشور تکیه زده، تا میراث دار حکومت چند صد ساله بودایی ها باشد.


مدت هاست که شهروندان این کشور تقریبا هیچ ارتباطی مدرنی با جهان خارج ندارند. استفاده اینترنت برای جلوگیری از «رسوخ روح غربی» در این کشور بودایی ممنوع است.

بوتان کشوری کوچکی است در کوههای هیمالیا، با هفتصد هزار جمعیت و چهل و هزار کیلومتر مربع مساحت.