تراِژدی یک خانواده ایرانی در روز کریسمس که توسط پدرشان کشته شدند


۷نفر از اعضای خانواده های یزدان پناه و زارعی صبح روز کریسمس توسط پدر خانواده زارعی که در لباس بابانوئل وارد خانه شد مورد شلیک گلوله قرار گرفته، جان باختند.

عزیز یزدان پناه که در ماه مارچ به دلایل مالی از همسرش جدا شده بود پس از ورود به آپارتمان خانواده یزدان پناه واقع در گریپوین دالاس، و باز کردن هدایا توسط اعضای خانواده به سوی آنها شلیک کرد و ۷نفر منجمله خود ، فرزندان و همسرش را کشت. تنها ساعاتی قبل از کشته شدن افراد، خانواده های زارعی و یزدان پناه جشن بزرگی با حضور مهمانان زیادی برگزار کرده بودند.

به گفته دوستان خانواده ها عزیز یزدان پناه ۵۶ ساله بطور غیرمنتظره صبح روز کریسمس ظاهر شده است چراکه به دلیل جدایی از همسرش به مهمانی کریسمس دعوت نشده بود.

قربانیان این حمله، نسرین رحمانی،۵۵ساله،همسر سابق عزیز و دو فرزند او نونا ۱۹ساله و علی ۱۵ساله به همراه خانواده خواهر نسرین رحمانی، زهره رحمانی ۵۸ساله، همسرش حسین زارعی ۵۹ساله و تنها دختر خانواده زارعی صحرا ۲۲ساله هستند.

مونا حسینی از دوستان نزدیک خانواده به شبکه WFAA8 گفت : ” آنها دوست صمیمی همه بودند و همه آنها را دوست داشتند.” بازپرس پلیس، رابرت ابرلینگ ضمن اعلام کشف دو اسلحه در منزل قربانیان از این جنایت به عنوان یکی از وحشتناکترین جنایات خانوادگی در تاریخ شهر یاد کرد.