گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها به گفته رییس جمهوری امسال برداشته می‌شود و این در حالیست که برای قیمت سوخت در مرحله دوم آزادسازی قیمت‌ها پیشنهادهایی ارائه می‌شود که نمایندگان مجلس با آن مخالفند و آن را خلاف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌دانند.

از سوی دولت پیشنهادهای متفاوتی برای قیمت سوخت اعلام شده است که افزایش قیمت هر لیتر بنزین به هزار تومان، حذف سهمیه بندی و تک نرخی شدن قیمت بنزین از جمله این موارد است.

با وجود این سناریوها، بارها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده است که امسال نباید قیمت بنزین افزایش یابد، چرا که دولت در سال۱۳۸۹ و با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بنزین را بیش از آنچه که در قانون مصوب شده افزایش داده است.

سید عماد حسینی – سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در این باره گفته است که افزایش قیمت بنزین به لیتری ۴۰۰ تومان برای هر لیتر در ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز خلاف قانون بود، چرا که افزایش نرخ انواع سوخت باید طی پنج سال و به تدریج انجام می‌شد؛ بنابراین افزایش قیمت حامل‌های سوخت در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آن‌قدر زیاد بود که نیاز نیست در سال ۱۳۹۱ قیمت‌ها را افزایش دهیم.

همچنین محمدرضا خباز – یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران، با اظهار این که رودربایستی مجلس با دولت موجب افزایش خلاف قانون نرخ بنزین در سال ۱۳۸۹ شد، تاکید کرد که امسال دولت جایی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

از سوی دیگر پیشنهاد هر لیتر بنزین هزار تومان نیز مطرح است که کارشناسان اقتصادی پیامدهای اجری آن را خطرناک می‌دانند.

سید حمیدرضا اشرف‌زاد با یادآوری این که افزایش قیمت سوخت باید طی پنج سال صورت گیرد و شیب افزایش قیمت در مرحله اول تند بوده است به مسوولان هشدار داد که افزایش قیمت هر لیتر بنزین به بیش از ۷۰۰ تومان بسیار خطرناک است.

حذف سهمیه‌بندی بنزین گفتمان جامعه‌ است؟

از سوی دیگر در حالی محمدرضا فرزین ـ سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، از تصمیم دولت مبنی بر حذف سهمیه‌بندی بنزین در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داده که نمایندگان مجلس حذف سهمیه بندی را غیر قانونی می‌دانند.

حمیدرضا کاتوزیان – رییس کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرده است که مجلس حذف سهمیه بندی بنزین را خلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌داند.

حسینی – یکی دیگر از نمایندگان مخالف، در این مورد با تاکید بر این که نمایندگان مجلس با تک نرخی شدن قیمت بنزین در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها موافق نیستند، یادآور شد که علت مخالفت نمایندگان مجلس با این موضوع این است که طبق قانون هدفمندی افزایش قیمت طی پنچ سال و به صورت باید انجام شود نه با یک شیب تند.

علاوه بر این کارشناسان اقتصادی نیز حذف سهمیه بندی بنزین در مرحله دوم اجرا قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را موجب افزایش تورم و فشار بیشتر به مردم می‌دانند.

البته دراین شرایط و با وجود این که فرزین یکی از شرایط اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را حذف سهمیه بندی و تک نرخی شدن قیمت بنزین اعلام می‌کند، محمد رویانیان- رییس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت، قیمت بنزین هزار تومانی یا ۸۰۰ تومان و حذف سهمیه‌بندی را ” گفتمان جامعه” می‌داند.

حداکثر قیمت بنزین سهمیه‌ای ۵۰۰ تومان

بر همین اساس قیمتی که نمایندگان مجلس برای هر لیتر بنزین آزاد در صورت افزایش قیمت اعلام می‌کنند، با احتساب ۲۰ درصد امکان افزایش، حداکثر ۸۵۰ یا ۸۸۰ و برای بنزین سهمیه‌ای حداکثر ۵۰۰ تومان است.

به گزارش ایسنا، اگر چه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه برای اقتصاد کشور دستاوردهای زیادی داشته است، اما به گفته خباز، در صورتی که این قانون به درستی اجرا نشود، آثار منفی آن بسیار بیشتر از سود آن خواهد بود.

البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در صورت افزایش خلاف قانون قیمت‌ها در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نسبت به تعدیل آن اقدام کنند، اما با توجه به این که در مرحله اول اجرای این قانون، نمایندگان مجلس نسبت به شیب زیاد افزایش قیمت سوخت واکنشی نشان ندادند، تنها باید منتظر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بود و دید که آیا این بار مجلس می‌تواند افزایش قیمت را کنترل کرد با خیر.