محمد خزاعی افزود: پس از بررسی گزارش کارگروه مربوطه و جمع‌بندی روابط عمومی جشنواره از میان گزینه‌های احتمالی سینمای رسانه برای میزبانی اصحاب رسانه و منتقدان سینمایی برج میلاد، مجددا به عنوان سینمای رسانه معرفی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سینمای رسانه و با نظر معاونت سینمایی و تایید گزارش کارگروه تخصصی جشنواره متشکل از کارشناسان: صدا، تصویر، رادیو و تلویزیون و رسانه، فضای مجازی، امورعمومی و نماینده روابط عمومی عنوان کرد: با ارزیابی و بررسی امکانات و شرایط سالن‌های سینمایی مختلف مانند: صحرا، فلسطین، آفریقا، پردیس ملت و آنالیز مزایای نسبی و مشکلات این مکان‌ها، برج میلاد را نسبت سایر گزینه‌ها مناسب‌تر تشخیص دادیم.

خزاعی ضمن قدردانی از کارگروه تخصصی و عزیزان اتاق فکر رسانه به خاطر مشاوره‌های موثر و راهبردی در این زمینه اظهارامیدواری کرد: بستری فراهم شود که منتقدان، نویسندگان و نمایندگان رسانه‌های گروهی بتوانند نقش موثرشان را در ایجاد نشاط ، آگاهی بخشی و روشنگری عمومی ایفا نمایند.