زمین لرزه هایی به بزرگی ۴ و ۲ دهم در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر حوالی لوجی در استان خراسان شمالی را تکان داد. به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان دقیق وقوع این زلزله ساعت ۵ و ۱۹ دقیقه و۱۵ ثانیه بوده است .