دومین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس نهم شورای اسلامی

عکس / خسرو پرخیده