غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در خصوص جلسه رسیدگی به اتهامات موکل خود گفت: جلسه دادگاه در موعد تعیین شده تشکیل شد و در ابتدای جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

وی افزود: پس از تفهیم اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به خانم هاشمی پاسخ‌های لازم از طرف وی و بنده به دادگاه ارائه شد.

وکیل فائزه هاشمی با بیان اینکه دادگاه موکل وی غیرعلنی بوده و اجازه ندارد درباره جزئیات آن سخن بگوید، گفت: در مجموع بعد از لایحه تکمیلی که ظرف سه روز آینده به دادگاه خواهیم داد، دادگاه تصمیم‌گیری خواهد کرد.

ریاحی در پایان متذکر شد که وی و موکلش به عنوان آخرین دفاع، از دادگاه فرصت خواستند که ظرف سه روز لایحه دفاعی خود را تقدیم کنند.

به گزارش فارس، پیش از این قرار بود نخستین جلسه‌ رسیدگی به اتهامات فائزه هاشمی صبح روز یکشنبه ۲۳ مرداد ماه‌ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شود که به دلیل درخواست استمهال وکیل پرونده و برای تدارکات دفاع و موافقت دادگاه با این درخواست، جلسه‌ دادگاه به تاخیر افتاد و وقت رسیدگی نیز تجدید شد.

پرونده فائزه هاشمی که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در اغتشاشات خیابانی سال ۸۸ حضور یافته بود، با اعلام جرم دادستانی تهران و به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” تشکیل شده و اتهام انتسابی به فائزه هاشمی نیز به دلیل مصاحبه او با سایت روزآنلاین بوده است.