رئیس ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر با بیان اینکه در نخستین روز نام نویسی از داوطلبان نهمین دوره انتخابات مجلس ۲۵ نفر نام نویسی کردند ، گفت: ۱۱ نفر از این تعداد با مراجعه به فرمانداری تهران و ۱۴ نفر در وزارت کشور ثبت نام کردند.
به گزارش واحد مرکزی خبر،‌ سعید احمدی شهرکی گفت : یک نفر از ۱۱ نفر ثبت نام شده در فرمانداری تهران، روحانی و دو نفر هم خانم  هستند.
وی با بیان اینکه تعداد ثبت نام شدگان در نخستین روز نام نویسی نسبت به نخستین روز نام نویسی هشتمین دوره انتخابات مجلس حدود ۵۰ درصد افزایش نشان می دهد ، افزود: در نخستین روز نام نویسی در زمان دوره هشتم انتخابات مجلس ۱۷ نفر ثبت نام کرده بودند.
آقای شهرکی گفت: در مجموع ۱۵ نفر برای نام نویسی به فرمانداری تهران مراجعه کردند که چهار نفر از آنان به علت ناقص بودن مدارک موفق به ثبت نام نشدند.
وی در این حال توصیه کرد: کسانی که می خواهند برای نام نویسی مراجعه کنند ابتدا به سایت وزارت کشور مراجعه و پس از تهیه مدارک مورد نیاز به پایگاه های ثبت نام مراجعه کنند.
رئیس ستاد نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر افزود : کسانی که به علت ناقص بودن مدارک موفق به ثبت نام قطعی نشدند ، می توانند با مراجعه به سایت وزارت کشور و اطلاع از مدارک خواسته شده با مراجعه به سایت وزارت کشور و تهیه مدارک مورد نیاز برای ثبت نام قطعی مراجعه کنند.