نوزادی با دو سر در شهر آناخاس در برزیل به دنیا آمد.

به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر،این نوزاد یک قلب دارد اما هر دو مغز و  هر دو نخاع آن فعال بوده و پزشکان در حال بررسی برداشتن یکی از سرهای وی هستند.
وزن این نوزاد چهار کیلو و پانصد گرم و حال این نوزاد رضایت بخش عنوان شده است.
نیلا داهاس از پزشکان بیمارستانی که این نوزاد متولد شده می گوید: آنچه آمار به ما نشان داده این است که نوزادانی که به این روش به دنیا می آیند در صورتی می توانند ادامه حیات دهند که اعضای بدن مشترک کمتری داشته باشند و درباره این نوزاد بسیار دشوار است که تصمیم بگیریم با عمل جراحی کدام سر او را برداریم زیرا هر دو مغز وی وضعیتی طبیعی دارند و اشتهای وی خوب است و از طریق هر دو سر از شیر مادر تغذیه می کند.