کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ برتر فوتبال به باشگاه‌ها هشدا داد در قرارداد با بازیکنان خارجی مواردی مانند پروانه اقامت و مجوز فعالیت بازیکن را لحاظ کنند.

کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ از باشگاه‌های لیگ برتری خواست در عقد قرارداد با بازیکنان خارجی عجله به خرج ندهند و بدون دریافت پروانه اقامت و مجوز کار بازیکن خارجی با آنها قرارداد داخلی امضا نکنند.

این هشدار از آن جهت داده شده که در صورتی که بازیکن خارجی مشکلی از نظر اقامت یا کار در ایران داشته باشد به استناد قرارداد داخلی به مراجع بین المللی مراجعه می‌کند و بدون بازی کردن میلیون‌ها تومان پول از باشگاه می‌گیرد.

این کمیته همچنین در مورد جذب بازیکن در نیم فصل اعلام کرد بازیکنان و باشگاه‌ها در صورتی می‌توانند در نیم فصل به باشگاه جدیدی بروند یا بازیکن جدیدی جذب کنند که رضایت‌نامه طرفین(باشگاه و بازیکن) به طور کتبی موجود باشد.

کمیته نظارت، بازرسی و ارزشیابی سازمان لیگ باردیگر از باشگاه‌‌ها خواست از واسطه‌هایی بدون مجوز که به نام دلال مشهور هستند بازیکنی جذب نکنند.