واتیکان به صراحت اعتراف کرد اسلام فراگیرترین دین در جهان است.

kayhannews.ir: کلیسای واتیکان در بیانیه ای اعلام کرد از حدود یک سال قبل تاکنون آمار پیروان دین اسلام به میزان ۳ میلیون نفر از مسیحیت پیشی گرفته است که این امر به سبب گرایش تعداد زیادی از غربیان به دین اسلام است.
بر اساس این بیانیه با وجود تبلیغات مسموم غرب علیه اسلام گرایش به این دین بسیار است و در حال حاضر آمار مسلمانان در جهان از مرز یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون نفر گذشته است که این آمار ۳ میلیون نفر بیش از مسیحیان است.
این بیانیه می افزاید در سال های اخیر با وجود تبلیغات مسموم علیه اسلام و هزینه های بسیار برای تبلیغ یهودیت، گرایش ها به اسلام بسیار زیاد بوده و این امر حتی در میان پیروان مسیحیت و یهودیت نیز مشهود بوده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی المختصر، این بیانیه در شرایطی منتشر می شود که در روزهای اخیر هزاران نفر در شهر های مختلف ایتالیا در اعتراض به رویکردهای نژاد پرستانه علیه مسلمانان راهپیمایی کرده اند. در شهر فلورانس بیش از هفت هزار نفر در میدان مرکزی شهر تجمع کردند تا نژاد پرستی علیه مسلمانان را محکوم کنند.